Objawy -Kiłą (syfilis) nazywamy chorobą przenoszoną drogą płciową, wywołaną przez bakterię nazywaną krętkiem bladym.
Przed odkryciem penicyliny kiła była chorobą bardzo rozpowszechnioną na całym świecie. Obecnie występuje rzadziej, chociaż w niektórych grupach społecznych częstość jej wzrasta.

Niektóre objawy kiły przypominają opryszczkę narządów płciowych, ale nie są bolesne i dla tego mogą pozostać niedostrzeżone. kiła należy do najcięższych chorób przenoszonych drogą płciową zwanych chorobami wenerycznymi. Jeżeli nie zostanie ona rozpoznana stosunkowo wcześnie podczas badania lekarskiego, to potrafi przejść w stan przewlekły, który przebiega fazowo, ze stałym pogarszaniem się stanu chorego. Proces chorobowy może szczerzyć się na różne części ustroju, wśród nich na mózg, prowadząc niekiedy do śmierci. Jest to choroba bardzo zaraźliwa.


Pozostałe tematy: